Fitosanitaris

Els fitosanitaris són productes químics o substàncies utilitzades en l’agricultura i la jardineria per prevenir, controlar o eliminar plagues, malalties i altres agents que podrien afectar la salut i el rendiment dels cultius, així com la salut de les plantes en general.